Kwaliteit en effectiviteit

Aantoonbaar met een duurzaam effect

LTC evalueert haar dienstverlening regelmatig op kwaliteit, effectiviteit en klanttevredenheid. Per programma en/of per klant worden resultaten zichtbaar. Aantoonbaar en met een duurzaam effect, voor medewerkers en organisaties.

Maandelijks wordt een digitaal tevredenheidonderzoek gedaan onder alle deelnemers die een individueel trainingstraject hebben afgerond en alle voorschrijvers die de deelnemers hebben verwezen naar LTC Boost en de training Leiderschap in persoonlijke ontwikkeling (LIPO).